РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

60 намерения за инвестиции в Хасковска и Кърджалийска области е разгледала РИОСВ – Хасково през април
19/05/2009
60 намерения за инвестиции в областите Хасково и Кърджали е разгледала регионалната екоинспекция през април.На 13 от тях е извършена преценка за необходимостта от оценка на въздействието им върху околната среда. За тях е решено, че бъдещата им реализация няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Сред тези инвестиционни намерения е изграждането на малка водно-електрическа централа на река Марица. Тя ще се разполага в землищата на село Нова надежда, община Хасково и град Симеоновград. Две садкови стопанства ще бъдат създадени в микроязовир в село Татарево, община Минерални бани и на язовир «Кърджали». Предстои разработването на две кариери за добив на скално-облицовъчни материали – гнайсошисти в Ивайловградско. Разкрити ще бъдат и бензиностанция в село Капитан Андреево, община Свиленград и сграда за отглеждане на 20 000 птици в землищто на село Глухар, община Кърджали.Одобрена е и реализацията на малък семеен хотел със спа център в село Минерални бани. Пет фотоволтаични централи ще преобразуват слънчевата енергия в електрическа в землищата на селата Мезек, община Свиленград и село Татарево, община Минерални бани. Две ще се разполагат на територията на град Свиленград, а последната в село Стамболово. Още 41 становища са издали експертите от РИОСВ – Хасково през април на физически и юридически лица по разработени от тях проекти или инвестиционни намерения, за реализацията на които не е необходимо да се оценя въздействието им върху околната среда. Такива са в по-голямата си част изграждането на жилищни сгради за собствени нужди, изграждане на автосервизи и разкриване на развъдник за малки декоративни породи кученца в село Петлино, община Кърджали.