РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на финни прахови частици регистрират пунктовете в Хасковска и Кърджалийска области от началото на годината
29/04/2009
Превишения на нормите за финни прахови частици до 10 микрона регистрират пунктовете за мониторинг качеството на атмосферния въздух в Хасковска и Кърджалийска области от началото на годината. За първите три месеца са отчетени още и превишения на нормите за серен диоксид в градовете Кърджали и Димитровград.Регионалната екоинспекция в Хасково получава данни за състоянието на атмосферния въздух от три пункта, работещи на територията на двете области. Това са ръчния пункт, който се разполага в сградата на регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в град Хасково и две автоматични измервателни станции в Димитровград и Кърджали. Данните от автоматичните пунктове постъпват в РИОСВ – Хасково в реално време. За трите месеца от началото на годината стационарния пункт в град Хасково е отчел 19 превишения на средноденонощната норма от 50 микрограма на кубичен метър въздух за финни прахови частици до 10 микрона. Превишения по другите показатели, които се следят от пункта не са регистрирани. Градския фонов пункт замерва още серен диоксид, азотен диоксид, полиароматни въглеводороди и тежките метали – олово, кадмий и арсен. 42 пъти е превишена средноденонощна норма за финни частици от прах за 90 денонощия от началото на годината в град Димитровград. През януари и март в града са отчетени и превишения на средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид. За трите месеца са регистрирани 12 такива превишения, като най-високата стойност е отчетена от уредите през март – 563,30 микрограма на кубичен метър въздух серен диоксид.            В град Кърджали са регистрирани 37 превишения на средноденонощната стойност от 50 микрограма на кубичен метър въздух за финни прахови частици за три месеца. Над пределно допустимата стойност от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид в Кърджали са отчетени 43 стойности. Най-високата такава за този замърсител е регистрирана през януари – 1 977, 20 микрограма на кубичен метър въздух, което прави почти 5,7 пъти над средночасовата норма. Емисиите са от работата на големите промишлени предприятия и в двата града. Допълнително към тях се добавят и емисии от автомобилния транспорт, битовия, търговски и административен сектор, които се отопляват през зимните месеци с твърдо гориво. Наличните метеорологични условия – мъгли, ниска скорост на вятъра и температурните инверсии, според експертите,  допълнително затрудняват расейването на замърсяването в приземния атмосферен слой.