РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково препоръчаха да не се използват за добив находищата на блатно кокиче в региона
23/04/2009
Експерти от регионалната екоинспекция препоръчаха да не се използват за добив на листо-стъблена маса находищата на блатно кокиче в региона. Лошо е състоянието на популациите на вида в трите му естествени находища, установиха експертите след извършени проверки в края на миналата седмица. Популациите са силно фрагментирани, което дава основание на експертите да дадат тази препоръка с цел съхраняване на вида.Ниската влажност в местата на обитание на блатното кокиче е причина за влошената жизненост на находищата му. Малки са отделните растения в туфите, с от два до три стръка растения и цветове в тях. Най-лошо е състоянието на вида в природна забележителност „Сазлъка” в землището на село Бисер, община Харманли. Там е констатирано изземване на луковици на блатно кокиче и изхвърляне на битови отпадъци в защитената територия. Сравнително по-добри са популациите, но незадоволителни на вида в защитените местности „Лозенски път”, община Свиленград и „Долната ова”  край Любимец.  В границите на находището на лечебното растение в община Свиленград също е установено образуването на нерегламентирани сметища.За възстановяване на плътността и структурата на популациите от блатно кокиче е необходимо спешно да се вземат мерки за осигуряване на оптимална влажност, при която вида се развива. Такива стъпки за сега е предприела само община Свиленград, кандидатствайки с проект по Оперативна програма „Околна среда” по рамката за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България.На кметовете на общините Харманли, Любимец и Свиленград, където се намират естествените находища на лечебното растение е предписано да засилят контрола на находищата, особено през почивните и празнични дни, с цел недопускане незаконен добив и опазване на вида. Блатното кокиче е вид защитен по Закона за биологичното разнообразие, с ограничителен режим на ползване. Включен е  в Червената книга на България  като „застрашен от изчезване вид”. Среща се по мочурливи и периодично заливани ливади, по периферията на някои блата, в крайречни разредени гори и по поречия на реки. Блатното  кокиче съдържа алкалоида галантамин, от който се произвежда нивалин и други лекарствени препарати.