РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 21.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково започва да публикува инфромация за превишения на нормите за озон
14/04/2009
Регионалната екоинспекция започва своевременно да предоставя информация на обществеността при превишаване на допустимите норми за озон. Това ще става, чрез публикуване на данните в специална форма на страницата на екоинспекцията в Интернет на адрес www.riosv-hs.org. При регистриране на превишение на средночасовата норма от 180 микрограма на кубичен метър въздух за озон данните трябва да бъдат публикувани в интернет портала в рамките на 30 минути, но не по-късно от един час от момента на постъпването им посредством системите за реално време. Задължение е тази информация да се публикува ежедневно в работните дни и всеки понеделник за регистрирани превишения за озон през почивните дни.Информацията за оповестяване на населението ще съдържа данни за местоположението на района, където е регистрирано превишението на средночасовата норма за озон, съответната концентрация отчетена от автоматичните устройства, деня и часа, в който е регистрирано превишението на нормите, както и прогноза за оставащата част от деня и следващите дни.Чувствителни групи от населението към по-високи концентрации на озон в атмосферния въздух са децата, възрастни и болни от астма, както и хората с белодробни заболявания. В случай на регистриране на превишение на средночасовата норма за озон на засегнатото население се препоръчва да се избягва продължителният престой на открито, занятията по физическо възпитание да се провеждат на закрито и други.Ежедневни замервания на съдържанието на озон в атмосферния въздух се правят само от автоматичната измервателна станция в град Димитровград на територията контролирана от РИОСВ - Хасково. През последните две години не са регистрирани превишения на допустимите концентрации.