РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

171 предложения за инвестиции в региона е разгледала РИОСВ – Хасково от началото на годината
09/04/2009
171 предложения за инвестиции в региона са разгледали експертите от регионалната екоинспекция от началото на годината. На 35 от тях е извършена преценка за необходимостта от оценка на въздействието им върху околната среда. За всички тях е решено, че бъдещата им реализация няма да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда. Сред тези инвестиционни намерения са изграждането на завод за производство на зеленчукови и плодови пюрета в землището на град Симеоновград, отглеждане на различни видове сладководна риба в садкови стопанства в микроязовири и по-големите язовири, разполагащи се на територията на Хасковска и Кърджалийска области.Одобрена е и реализацията на селище за сезонен туризъм. Същото ще бъде изградено в село Боровица, община Кърджали. Ще бъде изградена още канализацията, осигурено водоснабдяването и построени пречиствателни станции за отпадни води на пет села от община Кърджали.136 становища са издали експертите от РИОСВ – Хасково за трите месеца от началото на година на физически и юридически лица по разработени от тях проекти или инвестиционни намерения, за реализацията на които не е необходимо да се оценя въдействието им върху околната среда. Такива са в по-голямата си част са изграждане на жилищни сгради за собствени нужди, реконструкция и ремонт на съществуващи такива, както и за подобряване на пътната инфраструктура или изграждането на канализации и водопроводни мрежи на редица населени места и в двете области – Хасково и Кърджали. Все по-често в РИОСВ – Хасково постъпват и уведомления за изграждане на къщи за гости или малки селища за отдих и туризъм.