РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

От началото на април започна срокът за регистрация на пунктовете за изкупуване на охлюви в РИОСВ – Хасково
06/04/2009
От началото на април започна срокът за регистрация на пунктовете за изкупуване на живи охлюви в регоналната екоинспeкция. Крайният срок за приемане на уведомленията е 1 май. Полученото разрешително от екоинспекцията е валидно само за текущата година.От 10 май до 30 юни е позволено събирането на охлюви. Този срок е определен със заповед на министъра на околната среда и водите, като с нея се уреждат условията и реда за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов и градински охлюви.Регистрираните пунктове трябва да са оборудвани с хладно помещение за съхраняване на живите охлюви. Същите трябва да бъдат снабдени с калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм. Всички охлюви с размери по-малки от определените трябва незабавно да бъдат връщани в природата от отговорниците на пунктовете, посочени в заявлението за регистрация. Друго задължително условие е пунктовете да разполагат с подходящ амбалаж за съхраняване и транспорт на живите охлюви – дървени касети или плетени полиетиленови чували.След приключване на кампанията по събиране на живи охлюви, но не по-късно от 5 юли собствениците на пунктовете са длъжни да предоставят писмена справка в съответната регионална екоинспекция за изкупените и реализирани количества охлюви.За неспазване на режимите и условията, определени в заповедта на министъра на околната среда и водите физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1 000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 5 000 лева.