РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 22.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

От началото на април започна срокът за регистрация на пунктовете за изкупуване на охлюви в РИОСВ – Хасково
06/04/2009
От началото на април започна срокът за регистрация на пунктовете за изкупуване на живи охлюви в регоналната екоинспeкция. Крайният срок за приемане на уведомленията е 1 май. Полученото разрешително от екоинспекцията е валидно само за текущата година.От 10 май до 30 юни е позволено събирането на охлюви. Този срок е определен със заповед на министъра на околната среда и водите, като с нея се уреждат условията и реда за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете лозов и градински охлюви.Регистрираните пунктове трябва да са оборудвани с хладно помещение за съхраняване на живите охлюви. Същите трябва да бъдат снабдени с калибровъчно сито за пресяване на маломерните охлюви с диаметър на отворите 28 мм. Всички охлюви с размери по-малки от определените трябва незабавно да бъдат връщани в природата от отговорниците на пунктовете, посочени в заявлението за регистрация. Друго задължително условие е пунктовете да разполагат с подходящ амбалаж за съхраняване и транспорт на живите охлюви – дървени касети или плетени полиетиленови чували.След приключване на кампанията по събиране на живи охлюви, но не по-късно от 5 юли собствениците на пунктовете са длъжни да предоставят писмена справка в съответната регионална екоинспекция за изкупените и реализирани количества охлюви.За неспазване на режимите и условията, определени в заповедта на министъра на околната среда и водите физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1 000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци се налагат имуществени санкции в размер от 200 до 5 000 лева.