РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Санкции за 11 732 лева наложи РИОСВ – Хасково през март
02/04/2009
Девет санкции на стойност 11 732 лева наложи регионалната екоинспекция през март след извършени проверки. Само две от наложените глоби са текущи и ще бъдат заплащани всеки месец от нарушителите до пълно отстраняване на констатираните нередности. Възможно е при извършване на нова проверка текущата месечна санкция да бъде актуализирана. Пет от глобите са наложени на фирми с предмет на дейност добив на подземни богатства. При извършените проверки е установено, че всички те работят без необходимите за това документи. С 1 000 лева е глобено юридическо лице, което е отказало достъп до информация при извършвана от експертите проверка. С толкова е наказана и фирма, която продължава да развива дейност без да притежава издадено от министерството на околната среда и водите комплексно разрешително. С този  документ се посочват условията, които следва да бъдат изпълнявани при работа, така че да се предотврати замърсяване на компонентите на околната среда.59 обекта са проверили експертите от регионалната екоинспекция през миналия месец. За нарушения на екологичното законодателство са съставени 3 акта. На 25 от проверените физически и юридически лица са дадени предписания за отстраняване на установените нередности или за необходимостта от предприемането на конкретни мерки.  От 10 фирми в Хасково и Димитровград, явяващи се производители или вносители на опакована продукция след проверки се изискват необходимите документи, доказващи количествата на опакованата от тях продукция. Целта е извършването на контрол върху изпълнението на задълженията на тези лица, относно заплащането на такса опаковки.От четири фирми, работещи с химични вещества и препарати се изисква в срок да предоставят в РИОСВ – Хасково информация са съхранените от тях такива през миналата година. Три бензиностанции в региона трябва да приведат съоръженията си за зареждане на инсталациите за съхраняване на бензини в съответствие с техническите изисквания посочени в наредбата за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения при съхраняване, товарене, разтоварване или превоз на бензини.За неизпълнение в срок на посочените в предписанията мерки съгласно закона за опазване на околната среда се налагат глоби в размер от 2 000 до 20 000 лева.