РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Шест двойки царски орли, гняздящи на територията на РИОСВ – Хасково, бяха наблюдавани по време на ежегодния мониторинг на вида
25/03/2009
По време на провелият се ежегоден мониторинг на царския орел в страната ни са наблюдавани всичките шест двойки царски орли, гнездящи в Сакар планина и е посетено единственото гнездо на вида в Източни Родопи. Последното попада в границите на обявената вече защитена зона „Мост на Арда” от националната екологична мрежа „НАТУРА 2000”. Птиците от тези двойки са видени в районите, където са разположени гнездата им.Четиридневната експедиция е част от програмата за изследване и мониторинг на българската поплулация на двойките царски орли, която от тази година се осъществява по проект „Опазване на царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места от мрежата „НАТУРА 2000” в България.”. Този проект се изпълнява от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и е първият финансиран в страната ни проект по програмата Life+ на Европейската комисия. Традиционно в региона мониторинга на двойките царски орли се извършва от специалисти на Дружеството за защита на птиците и експерти от регионалната екоинспекция.По време на мониторинга в близост до едно от известните гнезда на вида в Сакар планина експертите са констатирали нарушение, но не са известни неговите извършители. Те са обезпокоили двойката царски орли, подготвяща се за размножаване, като са вадили мед от проводници в близост до гнездото. Според експертите подобна заплаха ще доведе до преместване на двойката.Безпокойстовото от страна на хората е една от най-често срещаните и сериозни заплахи за вида. Към тях се отнасят още промяната на местообитанията, изсичането на старите гори, използването на отровни примамки, използването на пестициди в селското спопанство и ограбването на гнездата на грабливите птици.Царският орел е вид застрашен от изчезване в световен мащаб. При констатирано посегателство срещу такива видове Наказателният кодекс на Република България предвижда съдебно производство и от три до пет години лишаване от свобода. Видът е защитен по закона за биологичното разнообразие и е включен в Червената книга на България като застрашен от изчезване.По последни данни на територията на страната ни са известни 20 гнезда на двойки царски орли. Най-много от тях 10 са на територията на Сакар планина, 5 в Западна Странджа, по две за долината на река Тунджа и Средна гора и само едно в Източните Родопи.