РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

210 решения за преценка необходимостта от ОВОС издаде РИОСВ – Хасково през 2008 година
13/03/2009
210 решения за преценка необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) издаде регионалната екоинспекция през 2008 година. Те се издават въз основа на подадените от физически и юридически лица уведомления за инвестиционни намерения. За три от тях е преценено, че е необходимо да бъде извършена оценка за евентуалното влияние, което ще окаже обекта при неговата реализация и работа върху компонентите на околната среда.Издадени са още 404 становища, че инвестиционното намерение не попада в приложения 1 и 2 на закона за опазване на околната среда за големи обекти. 20 са решенията по преценка необходимостта от екологична оценка на планове и програми.Преобладават инвестиционните предложения за разкриване на площадки за дейности с отпадъци от метален скрап, за строеж на бензиностанции и газстанции, работа на кариери за добив на подземни богатства и на инертни материали, както и на различни търговски обекти.През 2008 година са подадени и документи за изграждане на пречиствателни станции за битови отпадни води, както и за изграждане или подновяване на съществуващи канализационни мрежи в 23 населени места от областите Хасково и Кърджали. 21 са инвестиционните намерения за изграждане на системи за капково напояване за различни видове селскостопански култури.Значителен е и броят на намеренията за изграждане на фотоволтаични системи и/или ветрогенератори  за производство на електрическа енергия. Общо 28 са те за двете области, контролирани от РИОСВ – Хасково. Най-много от тях – 25 са за област Хасково.През миналата година регионаланата екоинспекция е съгласувала реализацията на шест бази за отдих и туризъм в региона. Те ще се разполагат на територията на община Минерални бани и Кърджали.