РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

210 904 лева са постъпили в девет общини след наложени санкции от
11/03/2009
210 904 лева са постъпленията за девет общини от Хасковска и Кърджалийска области след наложени от регионалната екоинспекция санкции на обекти, замърсяващи компонентите на околната среда. Средствата от наложените глоби за нарушения на екологичното законодателство са събрани за 2008 година.Съгласно Закона за опазване на околната среда, 80 на сто от постъпленията от имуществени санкции, наложени от РИОСВ са за общините на чиято територия се намират обектите замърсители, а останалите 20% постъпват в Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС). Общата сума от наложени икономически санкции от регионалната екоинспекция за 2008 година е 263 630 лева. В област Хасково средства са получили 4 общини. 42 451 лева са преведени на община Хасково. За сравнение през 2007 година получената от общината сума е по-малка – 35 822 лева. Малко повече от 50 на сто от средствата са усвоени за почистване на нерегламентирани сметища, останалата част за ремонт на склад за излезли от употреба препарати за растителна защита в село Стойково, община Хасково. 40 410 лева са постъпили в бюджета на община Димитровград, 2 724 лева са постъпленията за община Харманли и най-малко са преведените средства на община Свиленград – 412 лева. В пет общини от Кърджалийска област е преведена сумата от 124 905  лева. Най-големи са постъпленията за община Кърджали – 113 137 лв. Всички средства са изразходвани от общината за инфраструктурни обекти. Това са основно изграждане на канализации за няколко населени места от общината, както са и финансирани проектирането на три такива проекта. Следва община Момчилград. Тя е получила сумата от 3 707 лева, което е много по-малко в сравнение с 2007 година, когато на общината са преведени близо 6 хил. лева от икономически санкции, наложени от РИОСВ – Хасково. Над 2 000 лева са постъпленията за още три общини от област Кърджали. Това са Ардино, Джебел и Кирково.За 2007 година регионалната екоинспекция също е превела суми от наложени от нея имуществени санкции на девет общини от двете области. Те са били на стойност 110 269 лева. И през 2007 година най-големи санкции са били наложени на обекти, работещи в община Кърджали – 41 271 лева. За Хасковска област най-много средства от наложени глоби за нарушения на екологичното законодателство е получила община Хасково.Според Закона за опазване на околната среда, тези пари трябва да се изразходват от общините за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда.