РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

125 обекта провериха експерти от РИОСВ – Хасково за първите два месеца на годината
06/03/2009
125 проверки на фирми, дружества и предприятия са извършили експертите от регионалната екоинспекция през първите два месеца на годината. За нарушения на екологичното законодателство са съставени 12 акта и са наложени две икономически санкции. По един от актовете за констатирано административно нарушение е наложена глоба в размер на 1 000 лева.Седем от актовете са на фирми с предмет на дейност добив на подземни богатства. Всички те работят на територията на община Ивайловград. При извършените проверки е констатирано, че развиват дейността си без необходимите за това документи. 43 предписания са дали експертите на проверените физически и юридически лица за отстраняване на установените нередности или за необходимостта от предприемането на конкретни мерки. От 14 фирми в Хасково и Димитровград, явяващи се производители или вносители на опакована продукция след проверки се изискват необходимите документи, доказващи количествата на опакованата от тях продукция. Целта е извършването на контрол върху изпълнението на задълженията на тези лица, относно заплащането на такса опаковки.11 фирми от региона, работещи с разтворители в определени инсталации, до края на март трябва да представят в регионалната екоинспекция изготвени планове за управление на разтворителите, които използват. Задължени лица по наредбата за норми за общи емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители са предимно собственици на ателиета за химическо чистене и предприятия от хранителната промишленост. Във връзка с постъпил сигнал е извършена проверка на два магазина за авточасти и две автомивки в град Крумовград. Експертите не са констатирали посочените от сигналоподателя нарушения при работата на обектите. Те са изискали от собствениците да предоставят информация за водопроводната и канализационната инсталации ползвани от тях, както и за пречиствателното съоръжение – каломаслоуловител. Предписано е да се стартира процедура за издаване на разрешително за заустване на отпадни води след подаване на заявление до съответната басейнова дирекция.За неизпълнение в срок на посочените в предписанията мерки съгласно закона за опазване на околната среда се налагат глоби в размер от 2 000 до 20 000 лева.