РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

44 сигнала от граждани са постъпили в РИОСВ – Хасково през 2008 година
11/02/2009
44 сигнала от граждани са постъпили в регионалната екоинспекция през 2008 година. След извършени проверки експертите са констатирали, че над 80 на сто от постъпилите сигнали през миналата година са основателни, а 7 неоснователни или са изпратени по компетентност до съответните органи. На установените нарушители на екологичното законодателство са дадени 9 предписания за необходимостта от вземането на необходими мерки за отстраняване на констатираните нарушения в срок. Съставени са три акта за административни нарушения и са наложени три санкции.През 2008 година нараства броя на сигналите постъпващи по електронната поща на регионалната екоинспекция. Това се превръща в предпочитана форма за подаване на оплаквания от гражданите. Друга форма за подаване на сигнали си остава телефонното обаждане или писменото уведомяване.От 37 сигнала, разгледани като основателни, 20 са за намерени от жители на различни населени места в региона ранени птици. Сред често подаваните сигнали на телефоните в екоинспекцията са тези касаещи замърсявания на повърхностно течащи води от различни дейности – работа на казани за производство на ракия, замърсявания с битови и строителни отпадъци, но преди всичко в резултат на изхвърляне на оборска тор в реките. Три сигнала за наличие на измряла риба във водоем в село Подкрепа, община Хасково, в река Банска до село Каснаково, община Димитровград и в язовир „Тракиец” са постъпили в РИОСВ – Хасково през 2008 година. В два от случаите причината е липсата на разтворен във водата кислород, предизвикана от силен цъфтеж на едноклетъчни водорасли. Резултатите от взетите водни проби от язовир „Тракиец” не показват превишения по нито един от анализираните показатели.Значително по-малко са получените сигнали за замърсявания на атмосферния въздух или за наблюдавани нарушения на закона за управление на отпадъците. Само едно оплакване е подадено до регионалната екоинспекция през 2008 година за запрашаване на село Брод, община Димитровград от депата за съхраняване на пепелина от топлоелектрическата централа в града. Жител на град Кърджали подава писмено сигнал за натрупване на голямо количество отпадъци от различен произход между градовете Кърджали и Момчилград. След дадено от експертите предписание до кмета на община Момчилград, нерегламентираното сметище е почистено. Санкция за неизпълнение на дейности по третиране на отпадъци различни по вид и произход при разкомплектоване на стари автомобили е получил собственика на площадка в село Радиево, община Димитровград след постъпил сигнал в РИОСВ – Хасково.Гражданите могат да подават сигнали в регионалната екоинспекция на следните телефони 60 16 34 и  60 16 28 или чрез формата за сигнали на електронния адрес www.riosv-hs.org, като е желателно те да не бъдат анонимни. За обратната връзка – получаването на отговор, относно предприетите действия от страна на РИОСВ – Хасково и резултатите от проверката, сигналоподателя е необходимо посочи телефон или адрес за кореспонденция.