РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регистрирано е превишение на средно-часовата норма за серен диоксид в град Кърджали
09/02/2009
Регистрирано е превишение на средно-часовата норма за серен диоксид от 350 микрограма на кубичен метър въздух в град Кърджали от автоматичната измервателна станция „Студен кладенец”. В 14:00 часа отчетената стойност на този замърсител е 564,71 микрограма на кубичен метър въздух или това 1,6 пъти над средно-часовата норма. РИОСВ – Хасково даде предписание на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати за предприемане на необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух на града. На място в регионалната екоинспекция продължава да се следи качеството на атмосферния въздух в града.