РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До 31 март трябва да бъдат представени годишните отчети за отпадъците в РИОСВ
29/01/2009
Всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, трябва да предоставят в РИОСВ – Хасково информация за генерираните количествата за предходната година. Срокът за представяне на отчетите е до края на месец март. Над 250 отчета очакват да получат експертите в регионалната екоинспекция.Годишните отчети се изготвят за предходната 2008 година. Отчетите се изготвят по образци, в които се попълват данните, които са включени в отчетните книги за отпадъците. Отчетните книги се попълват периодично от всички физически и юридически лица, изпълняващи горепосочените дейности, свързани с отпадъци. Подадената в РИОСВ – Хасково информация трябва да е за всеки обект или площадка. Това означава, че ако една фирма управлява и стопанисва повече от една площадка, отчетът не се подава като цяло за фирмата, а за всеки обект или площадка отделно. След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка и заверка.Образците за годишните отчети могат да бъдат намерени в Наредба 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Непредставилите такива отчети подлежат на санкция. Отчети трябва да представят и всички лечебни заведения и индивидуалните лекарски практики, които генерират болнични отпадъци.