РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

До 31 март трябва да бъдат представени годишните отчети за отпадъците в РИОСВ
29/01/2009
Всички физически и юридически лица, които извършват дейност, при която се образуват, събират, транспортират, временно съхраняват, оползотворяват или депонират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци, трябва да предоставят в РИОСВ – Хасково информация за генерираните количествата за предходната година. Срокът за представяне на отчетите е до края на месец март. Над 250 отчета очакват да получат експертите в регионалната екоинспекция.Годишните отчети се изготвят за предходната 2008 година. Отчетите се изготвят по образци, в които се попълват данните, които са включени в отчетните книги за отпадъците. Отчетните книги се попълват периодично от всички физически и юридически лица, изпълняващи горепосочените дейности, свързани с отпадъци. Подадената в РИОСВ – Хасково информация трябва да е за всеки обект или площадка. Това означава, че ако една фирма управлява и стопанисва повече от една площадка, отчетът не се подава като цяло за фирмата, а за всеки обект или площадка отделно. След представяне на отчетите, експертите по управление на отпадъците извършват проверка и заверка.Образците за годишните отчети могат да бъдат намерени в Наредба 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Непредставилите такива отчети подлежат на санкция. Отчети трябва да представят и всички лечебни заведения и индивидуалните лекарски практики, които генерират болнични отпадъци.