РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Над 6 600 водолюбиви птици преброиха експерти на РИОСВ – Хасково и природозащитници във водоемите от региона през почивните дни
19/01/2009
Над 6 600 водолюбиви птици бяха преброени във водоемите от региона през двата почивни дни от участниците в 33-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици. Резултатите от тазгодишното проследяване на числеността на птиците, които по време на зимните си предвижвания остават у нас, за Хасковска и Кърджалийска области са много близки до миналогодишните. Преброените през тази година над 6 600 екземпляра се отнасят към 68 вида водолюбиви птици. През зимата на 2008 година са регистрирани птици от 56 вида, които зимуват или се срещат постоянно в наблюдаваните влажни зони.И в това преброяване най-многочислени се оказаха, зимуващите във водоемите зеленоглави патици. Преброени бяха 2 169 екземпляра от вида, от тях 1 278 зеленоглави патици са видени на язовир „Тракиец”. Следващи по численост са големите корморани. 1 181 екземпляра от вида са преброени от доброволци и експерти, участвали в инициативата. Това са птици видени в по-големи или малки язовири и по поречието на река Марица. Само на нощувката на вида до град Харманли са изброени 533 големи корморана. От застрашения от изчезване в световен мащаб малък корморан са преброени едва 46 птици.За първи път от няколко години насам са наблюдавани много къдроглави пеликани. 215 екземпляра от застрашеният от изчезване у нас вид са видели експертите в големите и топли водоеми. Къдроглавият пеликан в страната ни гнезди само в поддържан резерват „Сребърна”.  По време на зимната миграция се среща на малки ята в разнообразни влажни зони и морски крайбрежия.Други видове водолюбиви птици наблюдавани през дните на среднозимното преброяване са зимно бърне – над 600 екземпляра, 93 големи белочели гъски и други. Във влажните зони и по поречието на река Марица в неделя са преброени 69 големи бели чапли, 65 сиви чапли и 44 неми лебеда. Всички те са видове защитени от закона за биологичното разнообразие. На язовир „Розов кладенец” бе наблюдаван включеният в Червената книга на България в категорията на застрашените от изчезване у нас видове – бял ангъч и няколко клопача – вид патица, отличаваща се с широкия си лопатовиден клюн.       Общо 30 души се включиха в мониторинга на водолюбивите птици през двата почивни дни в Хасковска и Кърджалийска области. Това бяха екипи с участието на експерти от регионалната екоинспекция, както и доброволци от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и „Зелени Балкани”.Благоприятните метеорологични условия в събота и неделя също изиграха ключова роля за успешното протичане на 33-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици. Липсата на мъгла, слънчевото и топло за сезона време бяха предпоставка да се видят много повече птици. В сравнение с миналата година замръзналите водоеми в региона бяха много по-малко. Не са констатирани нарушения във влажните зони по лова или режима на защита на защитените територии. Не са наблюдавани и посегателства върху защитени видове птици в рамките на двудневния мониторинг, но доброволци и експерти отчитат засилено присъствие на ловци покрай влажните зони.