РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 28.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Над 6 600 водолюбиви птици преброиха експерти на РИОСВ – Хасково и природозащитници във водоемите от региона през почивните дни
19/01/2009
Над 6 600 водолюбиви птици бяха преброени във водоемите от региона през двата почивни дни от участниците в 33-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици. Резултатите от тазгодишното проследяване на числеността на птиците, които по време на зимните си предвижвания остават у нас, за Хасковска и Кърджалийска области са много близки до миналогодишните. Преброените през тази година над 6 600 екземпляра се отнасят към 68 вида водолюбиви птици. През зимата на 2008 година са регистрирани птици от 56 вида, които зимуват или се срещат постоянно в наблюдаваните влажни зони.И в това преброяване най-многочислени се оказаха, зимуващите във водоемите зеленоглави патици. Преброени бяха 2 169 екземпляра от вида, от тях 1 278 зеленоглави патици са видени на язовир „Тракиец”. Следващи по численост са големите корморани. 1 181 екземпляра от вида са преброени от доброволци и експерти, участвали в инициативата. Това са птици видени в по-големи или малки язовири и по поречието на река Марица. Само на нощувката на вида до град Харманли са изброени 533 големи корморана. От застрашения от изчезване в световен мащаб малък корморан са преброени едва 46 птици.За първи път от няколко години насам са наблюдавани много къдроглави пеликани. 215 екземпляра от застрашеният от изчезване у нас вид са видели експертите в големите и топли водоеми. Къдроглавият пеликан в страната ни гнезди само в поддържан резерват „Сребърна”.  По време на зимната миграция се среща на малки ята в разнообразни влажни зони и морски крайбрежия.Други видове водолюбиви птици наблюдавани през дните на среднозимното преброяване са зимно бърне – над 600 екземпляра, 93 големи белочели гъски и други. Във влажните зони и по поречието на река Марица в неделя са преброени 69 големи бели чапли, 65 сиви чапли и 44 неми лебеда. Всички те са видове защитени от закона за биологичното разнообразие. На язовир „Розов кладенец” бе наблюдаван включеният в Червената книга на България в категорията на застрашените от изчезване у нас видове – бял ангъч и няколко клопача – вид патица, отличаваща се с широкия си лопатовиден клюн.       Общо 30 души се включиха в мониторинга на водолюбивите птици през двата почивни дни в Хасковска и Кърджалийска области. Това бяха екипи с участието на експерти от регионалната екоинспекция, както и доброволци от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) и „Зелени Балкани”.Благоприятните метеорологични условия в събота и неделя също изиграха ключова роля за успешното протичане на 33-то среднозимно преброяване на водолюбивите птици. Липсата на мъгла, слънчевото и топло за сезона време бяха предпоставка да се видят много повече птици. В сравнение с миналата година замръзналите водоеми в региона бяха много по-малко. Не са констатирани нарушения във влажните зони по лова или режима на защита на защитените територии. Не са наблюдавани и посегателства върху защитени видове птици в рамките на двудневния мониторинг, но доброволци и експерти отчитат засилено присъствие на ловци покрай влажните зони.