РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 22.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково ще вземат участие в среднозимното преброяване на водолюбивите птици и тази година
15/01/2009
Експерти от регионалната екоинспекция ще участват в среднозимното преброяване на водолюбивите птици в региона и през тази година. Ежегодното проследяване на числеността на зимуващите водолюбиви птици у нас ще се проведе от 16 до 18 януари на територията на цялата ни страна. В Хасковска и Кърджалийска области преброяването ще се състои в двата почивни дни - 17 и 18 януари.Тази година участие в него ще вземат представители на Министерството на околната среда и водите, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), „Зелени Балкани” и други неправителствени организации. За страната ни задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, включващи езера, язовири, поречия на реки и други водоеми. В Хасковска и Кърджалийска области РИОСВ – Хасково ще окаже съдействие на две природозащитни организации, работещи в региона БДЗП и „Зелени Балкани” за успешното осъществяване на среднозимното преброяване. Инспекцията ще осигури необходимите автомобили и участието на експерти, които по време на преброяването ще контролират за нарушения по лова и режима на защитените територии. В двата дни екипи ще посетят по-големите язовири като „Студен кладенец”, „Кърджали”,  „Ивайловград” и „Тракиец”, както и множество по-малки водоеми в Източни Родопи и Сакар планина, по които има струпвания на птици през зимата. В неделя ще се следят местата за нощувка на световно застрашения вид – малък корморан, намиращи се по поречието на река Марица. Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е част от общоевропейското преброяване и е официално приета методика за наблюдение в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Целите му са да се определи размерът на европейските популации на тези видове птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. Много от местата на струпване на водолюбивите птици през зимата у нас са орнитологично важни места и са включени в екомрежата НАТУРА 2000.  По-голямата част от тях са включени и в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони и този мониторинг е от съществено значение за проследяване състоянието на местообитанията и популациите на птиците зимуващи там и посегателствата върху тях.Данните получени по време на среднозимното преброяване дават приблизително точна информация за числеността на водолюбивите птици по време на зимната им миграция. Подобни схеми на мониторинг допринасят и за проследяване на по-общите промени в околната среда и последствията от тях за хората и биологичното разнообразие.