РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 19.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Експерти от РИОСВ – Хасково ще вземат участие в среднозимното преброяване на водолюбивите птици и тази година
15/01/2009
Експерти от регионалната екоинспекция ще участват в среднозимното преброяване на водолюбивите птици в региона и през тази година. Ежегодното проследяване на числеността на зимуващите водолюбиви птици у нас ще се проведе от 16 до 18 януари на територията на цялата ни страна. В Хасковска и Кърджалийска области преброяването ще се състои в двата почивни дни - 17 и 18 януари.Тази година участие в него ще вземат представители на Министерството на околната среда и водите, Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), „Зелени Балкани” и други неправителствени организации. За страната ни задължителни за ежегоден контрол са 50 територии, включващи езера, язовири, поречия на реки и други водоеми. В Хасковска и Кърджалийска области РИОСВ – Хасково ще окаже съдействие на две природозащитни организации, работещи в региона БДЗП и „Зелени Балкани” за успешното осъществяване на среднозимното преброяване. Инспекцията ще осигури необходимите автомобили и участието на експерти, които по време на преброяването ще контролират за нарушения по лова и режима на защитените територии. В двата дни екипи ще посетят по-големите язовири като „Студен кладенец”, „Кърджали”,  „Ивайловград” и „Тракиец”, както и множество по-малки водоеми в Източни Родопи и Сакар планина, по които има струпвания на птици през зимата. В неделя ще се следят местата за нощувка на световно застрашения вид – малък корморан, намиращи се по поречието на река Марица. Среднозимното преброяване на водолюбивите птици е част от общоевропейското преброяване и е официално приета методика за наблюдение в националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. Целите му са да се определи размерът на европейските популации на тези видове птици и да се оцени състоянието на влажните зони, където те зимуват. Много от местата на струпване на водолюбивите птици през зимата у нас са орнитологично важни места и са включени в екомрежата НАТУРА 2000.  По-голямата част от тях са включени и в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони и този мониторинг е от съществено значение за проследяване състоянието на местообитанията и популациите на птиците зимуващи там и посегателствата върху тях.Данните получени по време на среднозимното преброяване дават приблизително точна информация за числеността на водолюбивите птици по време на зимната им миграция. Подобни схеми на мониторинг допринасят и за проследяване на по-общите промени в околната среда и последствията от тях за хората и биологичното разнообразие.