РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Силно понижени са стойностите на серния диоксид след 15:00 часа в атмосферния въздух на град Кърджали
12/01/2009
Силно понижени са стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали след 15:00 часа днес. Автоматичното устройство в станция „Студен кладенец” в 16:00 часа регистрира стойност от 484,48 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух. 1,4 пъти над средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух са замерените концентрации на серния диоксид в този час. Понижението на концентрациите на серния диоксид в атмосферата на града се дължи на взетите от РИОСВ – Хасково своевременно мерки. В отговор на даденото от екоинспекцията предписание на оператора на оловно-цинковия комплекс в град Кърджали, първоначално е намалена работата на агломерационната машина в оловното производство с 40 на сто от работния й обем. В следващият час, когато отново са регистрирани стойности на серния диоксид над 1 000 микрограма на кубичен метър въздух са предприети и крайни мерки от оператора, а именно спиране работата на агломерационната машина.Моментните стойности за серния диоксид, постъпващи посредством системата за реално време, показват тенденция към намаляване и задържане на стойностите в норма. Експертите от РИОСВ - Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града.