РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

9 657 лева от продуктова такса са постъпили в ПУДООС след проверки на РИОСВ – Хасково през 2008 година
12/01/2009
9 657 лева от продуктова такса са постъпили в Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) през 2008 година след проверки на регионалната екоинспекция. 110 фирми производители и вносители на опаковани стоки са проверени от експертите през годината. Резултатите от проверките през миналата година показват, че над 70 на сто от проверените фирми, дружества и предприятия, явяващи се производители или вносители на опаковани стоки, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци не членуват към организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки. Едва 40 от проверените фирми имат сключен договор с една от шестте лицензирани у нас организации, които рециклират и/или оползотворяват масово разпространените отпадъци от опаковки.Ако договорът с организацията е бил сключен през настоящата година, то фирмата следва да заплати задължителната продуктова такса за опаковки за периода от влизане в сила на Наредбата за опаковки и отпадъците от тях със задна дата. Така от април 2004 година, от когато наредбата е в сила, до датата на подписване на договора дължимата такса опаковка се превежда на ПУДООС.     Издадени са 141 предписания през 2008 година за предоставяне на справки за количествата опаковки пуснати на вътрешния пазар и заплащане на дължимата продуктова такса. Събраните средства от такса опаковка трябва да бъдат инвестирани за дейности по управление на отпадъци – въвеждане на разделно сметосъбиране, проектиране и изграждане на депа, сортировъчни инсталации, закупуване на сметосъбирачна техника и съдове за смет.Съгласно законодателството, производителите и вносителите на опаковани стоки, както и производителите на изделия за еднократна употрреба трябва да рециклират и/или оползотворяват определен процент от пусканите на пазара опаковки.