РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Помощ на 23 защитени птици оказаха експерти от РИОСВ – Хасково през 2008 година
09/01/2009
Помощ на 23 защитени птици оказаха експерти от регионалната екоинспекция през 2008 година. С 10 по-малко са птиците изпратени за лечение в спасителния център за редки и защитени видове в град Стара Загора в сравнение с 2007 година. В центъра през миналата година са постъпили екземпляри от 10 вида птици защитени по закона за биологичното разнообразие. По-голямата част от пернатите, на които е оказана първа помощ, са намерени в тежко и безпомощно състояние през студените зимни месеци на година след подадени от граждани сигнали.Запазва се тенденцията най-много от спасените през годините птици да са белите щъркели. През 2008 година пет млади щъркела, получили наранявания при опити за излитане от гнездата или в резултат на оплитане в материали донесени от възрастните птици в тях, са станали пациенти на центъра за рехабилитация в град Стара Загора.Освен младите бели щъркели, през лятото, пациенти на спасителния център са станали и три чухъла и две домашни кукумявки. Птиците са били на видима няколко седмична възраст и не са можели сами да си намират храна. След положените специални грижи за тях, те да пуснати в естествената им среда. През зимните месеци на миналата година в резултат на измръзване и липса на храна са намерени в безпомощно състояние четири неми лебеда и толкова обикновени мишелова. По време на зимната миграция обикновеният мишелов остава да зимува на територията на нашата страна и търси храната си в близост до пътищата. Това е и причина често да бъдат намирани ранени птици. В началото на 2008 година един голям воден бик и два осояда също са постъпили за доотглеждане в центъра в Стара Загора. Те бяха открити в град Хасково в много тежко състояние.Пациентите на спасителния център за редки и защитени видове най-често след като се възстановят напълно биват връщани обратно в природата.  Тези от тях, които не могат да оцелеят сами се включват в специални програми за размножаване, а потомството им се пуска обратно в естествената среда.