РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Силно понижени са стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали
07/01/2009
Силно понижени са стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали в 16:00 часа днес. Автоматичното устройство в станцията „Студен кладенец” в този следобеден час регистрира стойност от 86,46 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух.След като в продължение на два последователни часа бяха отчитани концентрации над 1 000 за този атмосферен замърсител,  в третия час стойностите на серния диоксид са много под средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух.Рязкото намаляване на концентрациите на серния диоксид във въздушния поток на града се дължи на взетите от страна на регионалната екоинспекция своевременно мерки. Веднага след регистрирането на първата наднормена стойност на серния диоксид на „ОЦК” АД град Кърджали беше дадено предписание за изпълнение на необходимите мерки, които да доведат до намаляване на емисиите на газа в атмосферата. Оператора от своя страна веднага предприема и изпълнява крайната мярка за намаляване на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух, а именно преустановява  работата на агломерационната машина в оловно производство.Моментните стойности за серния диоксид, постъпващи посредством системата за реално време, показват тенденция към намаляване и задържане на стойностите в норма. Експертите от РИОСВ - Хасково продължават да следят качеството на атмосферния въздух в града.