РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регистрирано е превишение на нормата за серен диоксид в град Кърджали
07/01/2009
Регистрирано е превишение на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър за серен диоксид в град Кърджали днес в 14:00 часа. Автоматичната измервателна станция е отчела в този час стойност на атмосферен замърсител във въздушния поток на града от  1 977, 23 микрограма на кубичен метър въздух. Това е 5,6 пъти над нормата от 350 микрограма на  кубичен метър.РИОСВ – Хасково  своевременно даде предписание на „ОЦК” АД град Кърджали да предприеме всички необходими мерки, изпълнението на които да доведе до намаляване на емисиите от серен диоксид в атмосферния въздух.Експертите на регионалната екоинспекция ще следят със повишено внимание посредством системата за реално време качеството на атмосферния въздух в областния град.