РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на средно-часовата норма за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция в град Кърджали
05/01/2009
Две превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в град Кърджали днес.В 14:00 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 1 283,87 микрограма на кубичен метър въздух или това са 3,7 пъти над средно-часовата норма. В следващият час е отчетена стойност от 531,78 микрограма серен диоксид на кубичен метър въздух. Това са 1, 5 пъти над средно-часовата стойност на този газ.След даденото предписание от страна на РИОСВ – Хасково на „ОЦК” АД град Кърджали, оператора е предприел необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид във въздушния поток на град Кърджали.Експерти от регионалната екоинспекция продължават да следят посредством системата за реално време качеството на атмосферния въздух в региона.