РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

След 13:00 часа е понижена концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух в град Кърджали
18/12/2008
Понижена е концентрацията на серен диоксид в атмосферния въздух в град Кърджали след регистрираните стойности на този замърсител в 12:00 и 13:00 часа днес. След като в два последователни часа автоматичното измервателно устройство в града отчете превишения от 1,7 пъти на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух  за серен диоксид в 14:00 часа регистрираната стойност е 90,00 микрограма на кубичен метър въздух или  това много под средно-часовата норма.Моментните стойности през последния час показват явна тенденция за намаляване концентрацията на серния диоксид в атмосферния въздух.  Регионалната екоинспекция в Хасково продължава да следи качеството на атмосферния въздух в град Кърджали посредством системата за реално време.