РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково предписа на пет незаконни площадки за изкупуване на отпадъци да преустановят дейността си
12/12/2008
Регионалната екоинспекция предписа на пет незаконни площадки за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали да преустановят събирането, съхранението и разкомплектоването на излезли от употреба автомобили. В срок до 19 декември те трябва и да предадат всички закупени към момента стари автомобили с договор на лице притежаващо необходимото разрешително, издадено по реда на закона за управление на отпадъците. Всички ревизирани фирми и еднолични търговци развиват дейността си на територията на община Кърджали. Три от площадките са разположени в град Кърджали, четвъртата работи в село Черноочене, а петата в село Божурци, община Черноочене.Проверката е извършена по инициатива на друг контролен орган – Икономическа полиция в град Кърджали през ноември. При посещенията по места са констатирани административни нарушения на закона за управление на отпадъците, а именно че площадките работят без необходимото разрешително за дейности по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства и липсват условия за изпълнението на този вид дейност.Ако не бъдат изпълнени предписаните от експертите мерки, закона за опазване на околната среда предвижда налагането на санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.