РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

РИОСВ – Хасково предписа на пет незаконни площадки за изкупуване на отпадъци да преустановят дейността си
12/12/2008
Регионалната екоинспекция предписа на пет незаконни площадки за изкупуване на отпадъци от черни и цветни метали да преустановят събирането, съхранението и разкомплектоването на излезли от употреба автомобили. В срок до 19 декември те трябва и да предадат всички закупени към момента стари автомобили с договор на лице притежаващо необходимото разрешително, издадено по реда на закона за управление на отпадъците. Всички ревизирани фирми и еднолични търговци развиват дейността си на територията на община Кърджали. Три от площадките са разположени в град Кърджали, четвъртата работи в село Черноочене, а петата в село Божурци, община Черноочене.Проверката е извършена по инициатива на друг контролен орган – Икономическа полиция в град Кърджали през ноември. При посещенията по места са констатирани административни нарушения на закона за управление на отпадъците, а именно че площадките работят без необходимото разрешително за дейности по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства и липсват условия за изпълнението на този вид дейност.Ако не бъдат изпълнени предписаните от експертите мерки, закона за опазване на околната среда предвижда налагането на санкции в размер от 2 000 до 20 000 лева.