РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 19.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

На 1 декември изтича крайният срок за извършване на предварителна регистрация в Европейската агенция по химикали
25/11/2008
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) информира фирмите, че на 1 декември изтича крайният срок за извършване на предварителната регистрация по Регламента на Европейския парламент и Съвета за регистрация, оценка, разрешаване и ограничение на производството, вноса и употребата на химични вещества - REACH. Предварителната регистрация започна на 1 юни тази година. С регламента REACH се въвеждат три фази за регистрация в зависимост от тонажа на производството или вноса, както и от природата на химичните вещества. Регистрацията по REACH се извършва в целия Европейски съюз. В основата на REACH е залегнала единната интегрирана система за регистрация, оценка и разрешаване. Химикали, произвеждани или внасяни от даден производител или вносител в количества, надвишаващи един тон на година, трябва да бъдат регистрирани в единния европейски регистър. В този регистър се съдържа информация за количествата и идентифицираните рискове от употребата на даденото химическо вещество. Централната база данни от натрупаната чрез регистрацията информация се управлява от Европейската агенция по химикалите.  Тази агенция се създава с влизането в сила на Регламента, тоест от юни месец 2007 г.. Европейската агенция по химикалите се намира в Хелзенки, Финландия. Според Регламента, след изтичане на срока от 1 декември, производството/пускането на пазара на химични вещества над 1 тон на година, които не са изрично освободени от задължение за регистрация, може да продължи и след 1 декември 2008 г.. Това е възможно единствено при наличие на извършена предварителна регистрация и издаден пред-регистрационен номер от Агенцията. В случай, че не бъде извършена предварителна регистрация в предвидения от регламента срок, фирмата ще трябва да преустанови производството/пускането на пазара на веществото или веществата и да подаде в Агенцията пълно регистрационно досие. Подробна информация за REACH може да бъде получена и от специално създадения сайт на адрес www.chemicals.moew.government.bg. http://www.chemicals.moew.government.bg/chemical/site/Pages/reach/rip3.page.