РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Два летни дъба са обявени за защитени вековни дървета на територията на РИОСВ – Хасково
19/11/2008
       Два летни дъба са обявени  за защитени вековни и забележителни дървета намиращи се  в град Димитровград .         Едниният летен дъб,  се намира в непосредствена близост до сградата на Община Димитровград. Дървото е на възраст около 150 години, с височина 15 метра и диаметър на стъблото около 1 метър. Другото дърво е на около 80 години, с височина 20 метра и обиколка на стъблото от над метър.        160 дървета вече са вписаните в регистъра на вековните и забележителни дървета за Хасковска и Кърджалийска области.         Най-многобройни на територията на двете области са вековните летен дъб, ясен, бряст, благун и цер. В близост до църквата „Света Петка” в село Пчеларово, община Чрноочене се намира едно от най-старите дървета в регистъра на РИОСВ – Хасково. Това е бял бор на възраст около 550 години. Борът е висок около 24 метра, а обиколката на стъблото му е над 3 метра. Летен дъб на възраст повече от четири века е най-старото дърво в област Хасково. Намира се в местността „Дорума”, село Стамболово.         Съгласно закона за биологичното разнообразие вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени само след съгласуване с физическото или юридическо лице, което се явява собственик на имота, в който се намира дървото. След обявяването на дървото за защитено, същото лице става собственик на защитения обект и има конкретни задължения за неговото стопанисване и опазване.        Така например, собстениците на вековни или забележителни дървета, трябва да ги опазват от унищожаване и увреждане, да уведомяват съответната регионална екоинспекция за настъпили промени в състоянието на обекта, както и да съгласуват с нея дейностите необходими за поддържане или възстановяване  състоянието на дърветата.        Физическите и юридически лица, собственици на такива дървета, трябва да знаят, че Министерството на околната среда и водите може да финансира поддържащи или възстановителни дейности, необходими за опазването на защитените дървета. Това става, чрез внасяне на предложения за финасиране, чрез съответната регионална инспекция по околната среда и водите.