РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 25.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регистрирани са четири превишения на нормите за серен диоксид в атмосферния въздух в град Димитровград събота /15.11.2008/
17/11/2008
Регистрирани са четири превишения на средночасовата норма за серен диоксид в град Димитровград през съботния ден. Автоматичната измервателна станция в града е регистрирала превишения на праговите стойности на средночасовата норма от 350 микрограма на замърсител серен диоксид в четири последователни часа от 15:00 до 18:00 часа включително. Наднормените стойности на серния диоксид са между 1.26 и 1.92 пъти. Най-висока е концентрацията на замърсителя в 17:00 часа – 670,69 микрограма на кубичен метър въздух.         Причина за отчетените стойности са емисии от топлоелектрическата централа „Марица 3” в град Димитровград.   След второто превишение на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух ТЕЦ „Марица 3” е предприела необходимите мерки за ограничаване на масовия поток на серен диоксид, чрез промяна на количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на електрическа енергия.  Към момента системата за непрекъснат контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух в регионалната екоинспекция показва, че концентрациите на серния диоксид в атмосферния въздух в град Димитровград са в норма.