РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Регистрирани са четири превишения на нормите за серен диоксид в атмосферния въздух в град Димитровград събота /15.11.2008/
17/11/2008
Регистрирани са четири превишения на средночасовата норма за серен диоксид в град Димитровград през съботния ден. Автоматичната измервателна станция в града е регистрирала превишения на праговите стойности на средночасовата норма от 350 микрограма на замърсител серен диоксид в четири последователни часа от 15:00 до 18:00 часа включително. Наднормените стойности на серния диоксид са между 1.26 и 1.92 пъти. Най-висока е концентрацията на замърсителя в 17:00 часа – 670,69 микрограма на кубичен метър въздух.         Причина за отчетените стойности са емисии от топлоелектрическата централа „Марица 3” в град Димитровград.   След второто превишение на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух ТЕЦ „Марица 3” е предприела необходимите мерки за ограничаване на масовия поток на серен диоксид, чрез промяна на количеството и качеството на използваното гориво в инсталацията за производство на електрическа енергия.  Към момента системата за непрекъснат контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух в регионалната екоинспекция показва, че концентрациите на серния диоксид в атмосферния въздух в град Димитровград са в норма.