РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишение на серен диоксид регистрира вчера автоматичната станция в град Димитровград
14/11/2008
Превишение на серен диоксид е регистрирано вчера в град Димитровград. Автоматичното измервателно устройство в града регистрира превишение на средно- часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. В 18:00 часа измерената стойност на серен диоксид е 358.35 микрограма на кубичен метър или това е 1,02 пъти над допустимата норма и в 19.00 часа измерената стойност на серен диоксид е 451.53 микрограма на кубичен метър или това е 1,29 пъти над допустимата средно- часовата норма.      В 20:00 часа стойността на замърсителя е понижена и тя е под праговата стойност на средно-часовата норма. Причина за регистрираната висока стойност на серен диоксид са пренос на   емисии от енергиен комплекс „Марица Изток”         Експертите продължават да осъществяват контрол за нивата на атмосферните замърсители от пункта за мониторинг в град Димитровград.