РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 17.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

В 10:00 часа автоматичната измервателна станция в град Кърджали отчете превишение на стойностите за серен диоксид
14/11/2008
В 10:00 часа автоматичната измервателна станция в град Кърджали отчете концентрация на серен диоксид над средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. Измерената стойност в този час е 434,15 микрограма на кубичен метър въздух или това е 1,2 пъти над средно-часовата норма.На място в РИОСВ – Хасково посредством системата за реално време продължава да се следи качеството на атмосферния въздух в региона.