РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на средно-часовата норма за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция в град Кърджали
12/11/2008
Две превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в град Кърджали.В 12:00 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 978,43 микрограма на кубичен метър въздух или това са 2,8 пъти над средно-часовата норма. В следващият час концентрацията на серен диоксид във въздушния поток на града е 808,21 микрограма на кубичен метър въздух. Превишението на нормата от 350 микрограма в 13:00 часа е 2,3 пъти.       Високите стойности на серен диоксид във въздушния поток на града се дължат на промишлено замърсяване, наслагване на емисии от битовия сектор и неблагоприятните метеорологични условия днес.         Подготвени са предписания до големите емитери на серен диоксид за ограничаване на производството.        На място в РИОСВ – Хасково посредством системата за реално време продължава да се следи качеството на атмосферния въздух в региона.