РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 16.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Понижени са концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали
06/11/2008
Понижени са концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали след 13:00 часа днес. Стойностите на този замърсител в последните три часа са под праговата стойност от 350 микрограма на кубичен метър въздух.В 14:00 часа отчетената концентрация на серен диоксид е 232, 16 микрограма на кубичен метър въздух, в 15:00 часа – 143,87, а в последният час е 69,04 микрограма на кубичен метър въздух.Моментните стойности, постъпващи посредством системата за реално време, показват тенденция към трайно понижаване нивата на серния диоксид във въздушния поток на града.Регионалната екоинспекция в Хасково продължава да следи качеството на атмосферния въздух в град Кърджали посредством системата за реално време.