РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишения на нормите за серен диоксид в три последователни часа са отчетени в град Кърджали
06/11/2008
Превишения на алармения праг за серен диоксид в три последователни часа са отчетени в град Кърджали. От 11:00 до 13:00 часа автоматичната измервателна станция в града отчете в три поредни часа, концентрации на замърсител серен диоксид над 500 микрограма на кубичен метър.В 11:00 часа е регистрирана концентрация от 548,96 микрограма на кубичен метър въздух или това са 1,1 пъти над праговата стойност. В следващият час концентрацията на серен диоксид във въздушния поток на града е 927,23 микрограма на кубичен метър въздух. Превишението на нормата от 500 микрограма в 12:00 часа е 1,8 пъти, а в 13:00 часа е регистрирана стойност от 771,52 микрограма или 1,5 пъти над алармения праг.Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково незабавно уведоми всички отговорни институции за предприемане на незабавни действия на оперативния план за информиране на населението.           В отговор на изпратеното от регионалната екоинспекция предписание операторът на завода за преработка на оловни и цинкови концентрати е намалил натоварването на агломерационната машина към инсталацията за производство на олово с 40 на сто от работния обем след 11:00 часа.           Високите стойности на серен диоксид във въздушния поток на града се дължат на промишлено замърсяване, наслагване на емисии от битовия сектор и неблагоприятните метеорологични условия днес. РИОСВ – Хасково продължава да следи качеството на атмосферния въздух в региона.