РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 27.06.2019 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
038/ 60 16 23 - връзки с обществеността
факс: 038/ 60 16 11
ел. поща: info@riosv-hs.org

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2019
 юни (6)
 май (8)
 април (5)
 март (4)
 февруари (4)
 януари (13)
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006

Превишение на средно-часовата норма за серен диоксид е регистрирано в град Кърджали
06/11/2008
Две превишения на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух за серен диоксид отчете автоматичната измервателна станция „Студен кладенец” в град Кърджали.В 11:00 часа е регистрирана концентрация на този замърсител от 548,96 микрограма на кубичен метър въздух или това са 1,6 пъти над праговата стойност. В следващият час концентрацията на серен диоксид във въздушния поток на града е 927,23 микрограма на кубичен метър въздух. Превишението на нормата от 350 микрограма в 12:00 часа е 2,6 пъти.Евентуалният източник на високите емисии от серен диоксид регистрирани днес в град Кърджали е „ОЦК” АД. Регионалната екоинспекция веднага е изпратила писмо до завода за преработка на оловни и цинкови концентрати с указание за предприемане на необходимите мерки за намаляване на емисиите от серен диоксид.На място в РИОСВ – Хасково посредством системата за реално време продължава да се следи качеството на атмосферния въздух в региона.