РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Понижени са концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали
04/11/2008
Понижени са концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали. В последните два часа отчетените концентрации от автоматичната измервателна станция в града са чувствително по-ниски. В 14:00 часа е регистрирана концентрация близка до средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър, а именно 353, 47 микрограма на кубичен метър въздух. В 15:00 часа стойността на този замърсител е под праговата средно-часова норма. В този час е отчетена концентрация на серен диоксид от 230,82 микрограма на кубичен метър въздух.Регионалната екоинспекция в Хасково продължава да следи качеството на атмосферния въздух в град Кърджали посредством системата за реално време.