РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Силно понижени са концентрациите на серен диоксид след 14:00 часа в град Кърджали
27/10/2008
Силно понижени са концентрациите на серен диоксид след 14:00 часа в град Кърджали. Автоматичното измервателно устройство в града отчете стойности от 81,28 микрограма на кубичен метър въздух в 15:00 часа, а в следващият час измерената средно-часова концентрация на замърсител серен диоксид е 86,33 микрограма на кубичен метър въздух.          Понижението на стойностите на серния диоксид във въздушния басейн на града се дължи на предприетите мерки от страна на регионалната екоинспекция в Хасково. Веднага след регистрирането в 12:00 часа на първата над прагова стойност на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър е изпратено писмо до завода за преработка на оловно и цинкови концентрати в град Кърджали за необходимостта от предприемането на мерки, които да доведат до намаляване на стойностите на серния диоксид във въздуха.          В отговор на изпратеното от РИОСВ – Хасково писмо операторът на завода информира, че намалява натоварването на агломерационната машина към инсталацията за производство на олово с 40 на сто от работния обем. В резултат на това стойностите на серния диоксид са достигнали и са много под средно-часовата норма за този замърсител. В «ОЦК» АД е нямало аварийни ситуации и отклонения от нормалния технологичен режим.          Експертите в регионалната екоинспекция продължават да осъществяват контрол за нивата на атмосферните замърсители в пункта за мониторинг в град Кърджали.