РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 20.09.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 септември (2)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Силно понижени са концентрациите на серен диоксид след 14:00 часа в град Кърджали
27/10/2008
Силно понижени са концентрациите на серен диоксид след 14:00 часа в град Кърджали. Автоматичното измервателно устройство в града отчете стойности от 81,28 микрограма на кубичен метър въздух в 15:00 часа, а в следващият час измерената средно-часова концентрация на замърсител серен диоксид е 86,33 микрограма на кубичен метър въздух.          Понижението на стойностите на серния диоксид във въздушния басейн на града се дължи на предприетите мерки от страна на регионалната екоинспекция в Хасково. Веднага след регистрирането в 12:00 часа на първата над прагова стойност на средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър е изпратено писмо до завода за преработка на оловно и цинкови концентрати в град Кърджали за необходимостта от предприемането на мерки, които да доведат до намаляване на стойностите на серния диоксид във въздуха.          В отговор на изпратеното от РИОСВ – Хасково писмо операторът на завода информира, че намалява натоварването на агломерационната машина към инсталацията за производство на олово с 40 на сто от работния обем. В резултат на това стойностите на серния диоксид са достигнали и са много под средно-часовата норма за този замърсител. В «ОЦК» АД е нямало аварийни ситуации и отклонения от нормалния технологичен режим.          Експертите в регионалната екоинспекция продължават да осъществяват контрол за нивата на атмосферните замърсители в пункта за мониторинг в град Кърджали.