РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

петък, 21.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Понижени са нивата на серния диоксид в град Кърджали след 13:00 часа днес
21/10/2008
Понижени са нивата на серния диокид в атмосферния въздух на  град Кърджали след регистрираните стойности на този замърсител в 12:00 и 13:00 часа днес. Регистрираните концентрации от автоматичната измервателна станция в града през следващите два часа показват чувствително занижаване. В първият час измерената концентрация е 479,10 микрограма на кубичен метър, а в 15:00 часа стойността вече е  352.64 - много близка до средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър за този замърсител.