РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Опръстенен от експерти на РИОСВ – Хасково млад белоглав лешояд е наблюдаван в Израел
21/10/2008
Млад белоглав лешояд с пръстен поставен от експерти на регионалната екоинспекция е наблюдаван в Израел. Информацията е изпратена от израелски орнитолози уловили белоглавия лешояд по време на опръстеняване на птици от този вид. Лешояда носи синя крилометка с оранжев номер 02 на едно от крилата си и зелен пръстен с надпис В12. Направената справка сочи, че това е млад белоглав лешояд опръстенен на 30 май тази година в едно от гнездата на вида, намиращо се в скална ниша на природна забележителност „Кован кая” в град Маджарово.Улавянето на маркираната птица в държава от Близкия Изток потвърждава предположенията на орнитолозите у нас, че голяма част от младите белоглави лешояди от България, Гърция, Македония, Сърбия, Хърватска и Украйна са далечни мигранти. Най-вероятно те прекарват зимата в страните с по-мек климат, където могат да намерят по-лесно храна през зимата. В подкрепа на тази хипотеза са и данните получени в началото на октомври от румънски и турски орнитолози за наблюдавани 57 белоглави лешояда над Босфора по време на тазгодишното проследяване на есенната миграция.Дейностите по поставяне на пръстени на птиците и последващия мониторинг на видовете разкриват важни аспекти от биологията им. Те дава богата информация за вида – за миграционния му път, за начина му на хранене, място на гнездене и отглеждане на малките, пределна възраст в природата и проблеми при оцеляване. Тази информация се използва при планирането на природозащитни дейности, насочени към конкретни видове. Крилометките пък позволяват да бъдат разпознавани индивидуално отделни птици от голямо разстояние със зрителна тръба.  Те носят информацията на пръстените, но без птиците да се обезпокояват от повторни улавяния.В края на пролетта и началото на лятото в Източни Родопи се проведе акция по поставяне на пръстени на млади птици от видовете белоглав и египетски лешояд. В нея участие взеха експерти от регионалната екоинспекция в Хасково и орнитолози от Българско дружество за защита на птиците. Природозащитната неправителствена организация получи разрешително за улавяне и маркиране на защитени птици разписано от министъра на околната среда и водите. Маркирането на двата вида лешояди, гнездящи у нас, е част от мониторинговата програма на дружеството и балканския план за тяхното опазване. За 2008 година дружеството за защита на птиците е получило разрешение от министерството на околната среда и водите за поставяне на пръстени на 20 малки египетски лешояда по гнездата им на територията на цялата страна и 10 млади белоглави в Източните Родопи. Експертите в град Маджарово имат позволение да опръстенят още 50 възрастни птици, ако бъдат уловени. 35 са вече гнездящите двойки белоглави лешояди на територията,  контролирана от РИОСВ – Хасково, сочат последните резултати от мониторинга.