РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Всички проверени от РИОСВ – Хасково 81 фирми са платили дължимата от тях такса за опаковки
15/10/2008
Всички проверени от регионалната екоинспекция 81 фирми са платили дължимата от тях такса за опаковки. Проверките на фирми, дружества и предприятия, явяващи се производители и вносители на опаковани стоки, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци са извършени от началото на годината. Те показват, че 76 на сто от фирмите не членуват към организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки. 19 от проверените физически и юридически лица към момента имат сключен договор с една от шестте лицензирани организации за оползотворяване на отпадъците от опаковки.Това означава, че ако договорът с организацията е бил сключен през настоящата година, то фирмата следва да заплати задължителната продуктова такса за опаковки за периода от влизане в сила на Наредбата за опаковки и отпадъците от тях със задна дата. Така от април 2004 година, от когато наредбата е в сила, до датата на подписване на договора дължимата такса опаковка се привежда на Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС).            8 545 лева са постъпленията в Предприятието от неплатени такси за опаковки от опакована продукция от началото на годината, след проверки на РИОСВ – Хасково. На 68 от проверените фирми са дадени предписания. На тези, които нямат договор с организация за оползотворяване се предписва да предоставят в срок документация, удостоверяваща дължимата и заплатена съответно продуктова такса за пуснати/внесени на пазара опаковки от опаковани стоки. Фирмите, заплащащи такса опаковка и тези със сключени договори трябва само да представят в регионалната екоинспекция информация за количествата пуснати/внесени на пазара опаковки по вида на материала и размера на продуктовата такса.Сред проверените производители и вносители на опакована продукция в Хасковска и Кърджалийска области са предимно шивашки фирми, произвеждащи дамска и мъжка конфекция, вносители на прежда и трикотажни стоки. Повечето от шивашките фирми работят на ишлеме. В тези случай опаковките и материалите, които се използват се заплащат от съответният възложител, т.нар. ишлемодател.Проверена е още документацията на дружества и предприятия, произвеждащи хляб и хлебни изделия, мляко и млечни продукти, както и хидравлични и пневматични изделия.