РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Към 15:00 часа стойностите на серния диоксид в град Кърджали са в норма
14/10/2008
Към 15:00 часа стойностите на серния диоксид в град Кърджали са в норма. След отчетените превишения на средно-часовата норма на този замърсител в 13:00 и 14:00 часа в следващия час стойностите по този показател са в норма. В един по обяд автоматичното измервателно устройство в град Кърджали отчете концентрация на серен диоксид от 595,00 микрограма на кубичен метър. В 14:00 часа стойностите по този показател също превишаваха средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. Тогава са отчетени 455,22 микрограма на кубичен метър. Регистрираната концентрация в 15:00 часа е 301, 02 микрограма на кубичен метър въздух.Източник на замърсяването на атмосферния въздух в град Кърджали е завода за преработка на оловни и цинкови концентрати. В момента продължава проверката на регионалната екоинспекция в комплекса. Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково продължава да осъществява денонощен контрол на атмосферния въздух и непрекъсната координация с ръководството на „ОЦК” АД, град Кърджали.