РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Санкции в размер на 90 424 лева наложи РИОСВ – Хасково от началото на годината
10/10/2008
Санкции в размер на 90 424 лева наложи регионалната екоинспекция от началото на годината. За този период в резултат на извършени от експертите проверки са съставени 32 акта за констатирани административни нарушения. Издадените по тях 19 наказателни постановления са в размер на 61 400 лева. Останалите 29 024 лева са от наложени общо 24 имуществени санкции за причинено замърсяване или увреждане на околната среда над допустимите норми или при неспазване на определените в разрешителните или в комплексните разрешителни емисионни норми. Тези санкции са еднократни или текущи. Месечните санкции могат да бъдат отменени в случаите на преустановяване увреждането или замърсяването на околната среда или намалени при намаляване вредното въздействие върху компонентите на околната среда от страна на санкционираното физическо или юридическо лице.Съгласно Закона за опазване на околната среда, 80 на сто от постъпленията от имуществени санкции, наложени от РИОСВ са за общините, на чиято територия се намират обектите замърсители, а останалите 20 % постъпват в Предприятието за управление на дейности за опазване на околната среда (ПУДООС). Според Закона за опазване на околната среда, тези пари трябва да се изразходват от общините за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинските програми за околна среда.