РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 24.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Към 15.00 часа стойностите на серния диоксид в град Кърджали са в норма
09/10/2008
След отчетените в четири последователни часа превишения на средночасовата норма за серен доксид в атмосферния въздух в град Кърджали от автоматичната измервателна станция в града в 15.00 часа стойностите по този показател са в норма. Регистрираната концентрация в този час е 62,8 микрограма на кубичен метър въздух.Източник на замърсяването по този показател е „ОЦК” АД, град Кърджали. Рязкото понижаване на стойностите на серния диоксид в атмосферния въздух се дължи на предприетите от завода мерки за намаляване на производствените мощности след даденото от РИОСВ – Хасково предписание.Експертите продължават да осъществяват контрол за нивата на атмосферните замърсители от пункта за мониторинг в град Кърджали.