РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Четири превишения на нормите за серен диоксид регистрира автоматичната станция в град Кърджали днес
09/10/2008
В четири последователни часа днес автоматичната измервателна станция в град Кърджали регистрира превишения на средночасовата норма за серен диоксид в атмосферния въздух. Отчетените концентрации в часовете от 11.00 до 14.00 часа са съответно 391,00, 921,29, 859,54 и 444,10 микрограма на кубичен метър.Измерените концентрации на този замърсител са между 1,1 и 2,6 пъти над средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух. Тъй като не са отчетени превишения в три последователни часа на алармения праг от 500 микрограма на кубичен метър за този замърсител, съгласно инструкцията за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове такова не е необходимо да бъде предприето към момента.Източник на замърсяването е „ОЦК” АД, град Кърджали. На завода за преработка на оловни и цинкови концентрати е дадено предписание от регионалната екоинспекция да бъдат взети незабавни мерки за изпълнение на условията в комплексното разрешително за недопускане на превишения на нормите на вредни вещества в атмосферния въздух. Необходимо е незабавно намаляване на натоварването на пещите в оловно и цинково производство.В екоинспекцията продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух.