РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Четири превишения на нормите за серен диоксид регистрира автоматичната станция в град Кърджали днес
09/10/2008
В четири последователни часа днес автоматичната измервателна станция в град Кърджали регистрира превишения на средночасовата норма за серен диоксид в атмосферния въздух. Отчетените концентрации в часовете от 11.00 до 14.00 часа са съответно 391,00, 921,29, 859,54 и 444,10 микрограма на кубичен метър.Измерените концентрации на този замърсител са между 1,1 и 2,6 пъти над средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър въздух. Тъй като не са отчетени превишения в три последователни часа на алармения праг от 500 микрограма на кубичен метър за този замърсител, съгласно инструкцията за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове такова не е необходимо да бъде предприето към момента.Източник на замърсяването е „ОЦК” АД, град Кърджали. На завода за преработка на оловни и цинкови концентрати е дадено предписание от регионалната екоинспекция да бъдат взети незабавни мерки за изпълнение на условията в комплексното разрешително за недопускане на превишения на нормите на вредни вещества в атмосферния въздух. Необходимо е незабавно намаляване на натоварването на пещите в оловно и цинково производство.В екоинспекцията продължава непрекъснатият контрол на параметрите за качеството на атмосферния въздух.