РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

понеделник, 18.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

„Бяла река” е първата обявена защитена зона от мрежата НАТУРА 2000 в региона
09/10/2008
„Бяла река” е първата защитена зона от екологичната мрежа НАТУРА 2000 обявена със заповед на министъра на околната среда Джевдет Чакъров. С публикуването на заповедта в последния брой на Държавен вестник от месец септември приключва процедурата по обявяване. Защитена зона „Бяла река” е с площ от над 446 хиляди декара, като включва землища от населени места в община Крумовград, област Кърджали и община Ивайловград, област Хасково. В новата зона ще се опазват и поддържат местообитания на защитени и застрашени от изчезване видове птици като: черна каня, морски орел, египетски, белоглав и черен лешояди, както и царския орел. На определени места в зоната може да бъде наблюдаван белогърбия кълвач. Това са едни от малкото в страната ни и единствени в Източните Родопи находища на вида. На територията на защитената зона са наблюдавани два от деветте установени у нас биомно ограничени вида птици, характерни за средиземноморската зона. Това са големия маслинов пресмехулник и белочелата сврачка.В границите на защитената зона се забранява залесяването на съществуващите ливади и пасища, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения. Сред забраните, приети със заповедта за обявяване, е и ограничението да се извършва корекция на речните корита извън населените места. Забранява се още отводняването и пресушаването на разливи и други влажни зони.