РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 20.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

13 разрешителни и осем регистрационни документа за дейности с отпадъци е издала регионалната екоинспекция в Хасково от началото на годината
03/10/2008
13 разрешителни и осем регистрационни документа за дейности с отпадъци са издадени от директора на регионалната екоинспекция в Хасково от началото на 2008 година. Решенията с разрешение за извършване на дейности с битови, строителни, производствени и опасни отпадъци се издават на основание член 37 от закона за управление на отпадъците. Най-голям брой разрешителни – 11 са на оператори, упражняващи дейност на територията на област Хасково и само 2 са издадените разрешителни за област Кърджали през тази година. От операторите с получени разрешителни за дейности с отпадъци в Хасковска област повечето имат разкрити площадки в град Хасково – 6, за Димитровград те са трима и двама за град Харманли.По-голямата част от издадените разрешителни са за площадки, на които се събират, временно съхраняват и разкомплектоват излезли от употреба автомобили. Издадени са и разрешителни за две площадки за събиране и временно съхраняване на излезло от употреба електрическо и електронно оборудване, толкова са и автосервизите, извършващи дейности по смяна на масла.От влизане в сила на закона през септември 2003 година до края на септември 2008 година са издадени общо 63 разрешителни и 38 регистрационни документа за дейности с отпадъци на юридически и физически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон на контролираната от РИОСВ – Хасково територия.За издаването на разрешително и за регистрационен документ за дейности с отпадъци физическите и юридически лица трябва да подадат заявления в съответната регионална екоинспекция, според местоположението на площадките, където ще се извършват дейностите. В заявлението се посочва срокът, за които се иска осъществяването на дейностите, но той не може да е по-голям от пет години, местонахождението на площадката, вида на отпадъка, конкретните дейности с отпадъци, количеството в тон за година и произхода на отпадъка.