РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

неделя, 19.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Санкции за 2 900 лева е наложила РИОСВ – Хасково за констатирани нарушения през септември
01/10/2008
Глоби на стойност 2 900 лева е наложила регионалната екоинспекция за констатирани нарушения на природозащитното законодателство през септември. Най-много от  установените нарушения са по закона за управление на отпадъците и две на закона за водите. Санкционирани са 5 физически лица и едно юридическо лице през изтеклия месец.На собствениците на 13 от проверените 52 обекта, работещи на територията на Хасковска и Кърджалийска области, са дадени предписания за мерките, които е необходимо да вземат за изпълнение на екологичните закони. От осем фирми, явяващи се производители или вносители на опаковани стоки, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, се изисква предоставяне в срок на документацията, доказваща количеството опакована продукция пускана на пазара.  Документите, които трябва да се предоставят на експертите са годишен отчет за количеството опаковки пуснати или внесени на пазара, договор с лицензирана организация за оползотворяване на отпадъците от опаковки, ако има сключен такъв и подписана декларация за достоверност на представените данни.На собствениците на два центъра за извършване на авторемонтни услуги в град Хасково е предписано да предприемат нужните действия, за да започне процедура за издаване на разрешително за дейност по третиране на отпадъци съгласно закона за управление на отпадъците. И двата ремонти центъра за автомобили трябва да имат разрешително за временно съхраняване на отработени моторни масла, издадено от регионалната екоинспекция.