РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

събота, 23.10.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 октомври (3)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Два летни дъба са предложени за обявяване за защитени вековни или забележителни дървета от РИОСВ – Хасково и Община Димитровград
16/09/2008
Два летни дъба са предложени за обявяване за защитени вековни или забележителни дървета. Това е заявила община Димитровград, на територията на която се намират дърветата, пред РИОСВ - Хасково. След извършена съвместна проверка с представители на общинската администрация и експерти от регионалната екоинспекция, протоколите с предложението са изпратени в Министерството на околната среда и водите в началото на септември.         Едниният летен дъб, предложен за защита, се намира в непосредствена близост до сградата на Община Димитровград. Експертната оценка сочи, че дървото е на възраст около 150 години, с височина 15 метра и диаметър на стъблото около 1 метър. Другото дърво също се намира в град Димитровград. То е по-малко на възраст от първото. Според експерите летният дъб е на около 80 години, с височина 20 метра и обиколка на стъблото от над метър.        Съгласно закона за биологичното разнообразие вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени само след съгласуване с физическото или юридическо лице, което се явява собственик на имота, в който се намира дървото. След обявяването на дървото за защитено, същото лице става собственик на защитения обект и има конкретни задължения за неговото стопанисване и опазване.        Така например, собстениците на вековни или забележителни дървета, трябва да ги опазват от унищожаване и увреждане, да уведомяват съответната регионална екоинспекция за настъпили промени в състоянието на обекта, както и да съгласуват с нея дейностите необходими за поддържане или възстановяване  състоянието на дърветата.        Физическите и юридически лица, собственици на такива дървета, трябва да знаят, че Министерството на околната среда и водите може да финансира поддържащи или възстановителни дейности, необходими за опазването на защитените дървета. Това става, чрез внасяне на предложения за финасиране, чрез съответната регионална инспекция по околната среда и водите.          158 дървета са вписаните в регистъра на вековните и забележителни дървета за Хасковска и Кърджалийска области. В началото на тази година със заповед на министъра на околната среда и водите от регистъра бе заличено едно от тях. Това е летният дъб, които се намира на пътя от Харманли за Любимец, в местността „Малката Гергана”.         Най-многобройни на територията на двете области са вековните летен дъб, ясен, бряст, благун и цер. В близост до църквата „Света Петка” в село Пчеларово, община Чрноочене се намира едно от най-старите дървета в регистъра на РИОСВ – Хасково. Това е бял бор на възраст около 550 години. Борът е висок около 24 метра, а обиколката на стъблото му е над 3 метра. Летен дъб на възраст повече от четири века е най-старото дърво в област Хасково. Намира се в местността „Дорума”, село Стамболово.