РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 18.06.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Два летни дъба са предложени за обявяване за защитени вековни или забележителни дървета от РИОСВ – Хасково и Община Димитровград
16/09/2008
Два летни дъба са предложени за обявяване за защитени вековни или забележителни дървета. Това е заявила община Димитровград, на територията на която се намират дърветата, пред РИОСВ - Хасково. След извършена съвместна проверка с представители на общинската администрация и експерти от регионалната екоинспекция, протоколите с предложението са изпратени в Министерството на околната среда и водите в началото на септември.         Едниният летен дъб, предложен за защита, се намира в непосредствена близост до сградата на Община Димитровград. Експертната оценка сочи, че дървото е на възраст около 150 години, с височина 15 метра и диаметър на стъблото около 1 метър. Другото дърво също се намира в град Димитровград. То е по-малко на възраст от първото. Според експерите летният дъб е на около 80 години, с височина 20 метра и обиколка на стъблото от над метър.        Съгласно закона за биологичното разнообразие вековни или забележителни дървета във или извън населените места се обявяват за защитени само след съгласуване с физическото или юридическо лице, което се явява собственик на имота, в който се намира дървото. След обявяването на дървото за защитено, същото лице става собственик на защитения обект и има конкретни задължения за неговото стопанисване и опазване.        Така например, собстениците на вековни или забележителни дървета, трябва да ги опазват от унищожаване и увреждане, да уведомяват съответната регионална екоинспекция за настъпили промени в състоянието на обекта, както и да съгласуват с нея дейностите необходими за поддържане или възстановяване  състоянието на дърветата.        Физическите и юридически лица, собственици на такива дървета, трябва да знаят, че Министерството на околната среда и водите може да финансира поддържащи или възстановителни дейности, необходими за опазването на защитените дървета. Това става, чрез внасяне на предложения за финасиране, чрез съответната регионална инспекция по околната среда и водите.          158 дървета са вписаните в регистъра на вековните и забележителни дървета за Хасковска и Кърджалийска области. В началото на тази година със заповед на министъра на околната среда и водите от регистъра бе заличено едно от тях. Това е летният дъб, които се намира на пътя от Харманли за Любимец, в местността „Малката Гергана”.         Най-многобройни на територията на двете области са вековните летен дъб, ясен, бряст, благун и цер. В близост до църквата „Света Петка” в село Пчеларово, община Чрноочене се намира едно от най-старите дървета в регистъра на РИОСВ – Хасково. Това е бял бор на възраст около 550 години. Борът е висок около 24 метра, а обиколката на стъблото му е над 3 метра. Летен дъб на възраст повече от четири века е най-старото дърво в област Хасково. Намира се в местността „Дорума”, село Стамболово.