РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

сряда, 24.04.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

38 са подадените от граждани сигнали в РИОСВ – Хасково за осемте месеца от началото на годината
15/09/2008
38 сигнала от граждани са постъпили в регионалната екоинспекция за осемте месеца от началото на годината. След извършените проверки само два от тях са приети за неоснователни, също толкова са препратени по компетентност до отговорните по проблема институции.   Най-често гражданите са сигнализирали в екоинспекцията за намерени в безпомощно състояние птици. Двадесет и два са подадените към момента такива сигнали. Последният е постъпил на електронната поща на регионалната екоинспекцията от жител на хасковското село Конуш. Според информацията в сигнала щъркелово семейство в селото напуска гнездото си след посегателство срещу птиците от страна на хората. При проверката експертите констатират, че в действителност гнездото е напуснато от щъркелите, но не може да се установи посегателство срещу защитеният вид и евентуалният нарушител.Девет са подадените сигнали на телефоните на екоинспекцията касаещи замърсявания на повърхностно течащи води. Констатирани са замърсявания от органичен произход на реките Банска, Каяклийка, Бели кладенец и Марица на територията на община Хасково. За причинено замърсяване на водите на река Бели кладенец в град Хасково от работата на казан за варене на ракия на собственика е наложена глоба от 1 000 лева.За осемте месеца от началото на годината са постъпила два сигнала от жители на село Върбица, които се оплакват, че съоръжението за производство на ракия в селото замърсява реката. Дадено е предписание на собственика още след първата извършена проверка. Посочените необходими мерки за недопускане замърсяване на околната среда не са изпълнени и на собственика ще бъде съставен акт за административно нарушение.Пет проверки по сигнали за причинено замърсяване на въздуха са извършили експертите на регионалната екоинспекция. Два от сигналите са изпратени по компетентност до Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве - Хасково и до община Свиленград. Чести са и  сигналите за образувани нерегламентирани сметища в населените места или за неправомерно разкомплектоване на стари автомобили на площадки за търговия с черни и цветни метали в региона. Гражданите могат да подават сигнали в регионалната екоинспекция на следните телефони 60 16 34 и 60 16 28, като е желателно те да не бъдат анонимни. За обратната връзка – получаването на отговор, относно предприетите действия от страна на РИОСВ – Хасково и резултатите от проверката, сигналоподателя е необходимо посочи най-малко телефон или адрес за кореспонденция.