РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

четвъртък, 25.07.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

53 проверки на обекти са извършили експертите от РИОСВ – Хасково през август
09/09/2008
53 проверки на обекти са извършили експертите от регионалната екоинспекция през август. По-голямата част от тях са текущи планови проверки от контролната дейност на експертите. Малка част са по постъпили сигнали от граждани и неправителствени организации.Два акта за констатирани нарушения по закона за управление на отпадъците са съставили екоекспертите през миналия месец. Те са на собственици на площадки за търговия с черни и цветни метали. При проверката на обектите е установено, че там се събират неправомерно стари автомобили и не са изпълнени необходимите изисквания по третирането на различните по вид, произход и свойства отпадъци, генерирани от излезлите от употреба автомобили.На 10 от проверените фирми, дружества, предприятия и организации са дадени предписания за мерките, които следва да предприемат, така че да приведат дейността си съгласно изискванията на екологичното законодателство.Сред тях са две фирми, на които е извършена ревизия на документацията, удостоверяваща количеството опакована продукция пускана на пазара, след употребата на която се образуват масово разпространени отпадъци.Най-много през летния месец са проверените казани за производство на ракия. На всички тях са дадени предписания за нуждата да бъде подобрено механичното пречистване на изпусканите от казаните води, чрез поставянето на допълнителна решетка, задържаща твърдите отпадъци. На тези от тях, заустващи отпадните си води в повърхностни водни обекти без необходимите документи е предписано да започнат процедура по издаване на разрешително за заустване на отпадни води към Басейнова дирекция – Източнобеломорски район – Пловдив.