РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 07.12.2021 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2021
 декември (2)
 ноември (6)
 октомври (2)
 септември (5)
 август (2)
 юли (5)
 юни (5)
 май (4)
 април (5)
 март (3)
 февруари (5)
 януари (10)
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

3 330 лева е размера на текущата месечна санкция наложена от РИОСВ – Хасково на „Каменица” АД
19/08/2008
3 330 лева е размера на наложената от регионалната екоинспекция текуща месечна санкция на Пивоварен завод – Хасково, собственост на „Каменица” АД. Наказателното постановление е разписано от министър Чакъров.Причина за наложената глоба е констатирано замърсяване на околната среда и неспазване на определените в разрешителното за заустване на отпадни води в повърхностен воден обект индивидуални емисионни ограничения. При проверка през май на пречиствателната станция, собственост на пивоварния завод е установено, че всички съоръжения и инсталации работят в нормален технологичен режим. Резултатите от взетата водна проба показват превишение на някои от емисиите, определени в разрешителното за заустване. Над 10 пъти е превишено количеството на разтворените фосфати, химическата потребност от кислород е завишена с над два пъти. Над пределнодопустимите стойности са азот амониев и мазнини от растителен и животински произход.  Санкцията следва да се заплаща от май тази година до преустановяване на причиненото замърсяване и констатиране на нови по–ниски стойности на замърсителите.