РИОСВ Хасково

Министерство на околната среда и водите

Регионалната инспекция по околната среда и водите – гр. Хасково

вторник, 28.05.2024 г.
Контакти

Адрес: 6300 Хасково,
ул. "Добруджа" 14

тел: 038/ 60 16 34
ел. поща: [email protected]

Банкова сметка

БАНКА: ТБ OББ АД
IBAN: BG44UBBS80023110028210
BIC: UBBS BGSF

Плащане чрез ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията. Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

Други

 2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 -0001

Превишение на серен диоксид регистрира автоматичната станция в град Димитровград
08/08/2008
Превишение на серен диоксид е регистрирано днес в град Димитровград. Автоматичното измервателно устройство в града регистрира превишение на средно часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. Стойността над допустимата е отчетена в 11:00 часа съответно  с 1.2  пъти.     В 12:00 часа стойността на сереня диоксид  е понижена тя е под праговата стойност на средно-часовата норма     Причина за регистрираната висока стойност на серен диоксид са пренос на   емисии от ТЕЦ „Марица Изток”Към момента данните постъпващи в реално време в регионалната екоинспекция от станцията в Димитровград не показват превишение на стойностите на серния диоксид     Експертите продължават да осъществяват контрол за нивата на атмосферните замърсители от пункта за мониторинг в Димитровград.